ปี 2565

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำแหน่งการสำรวจข้อมูลประมง ปี  2565

ตำแหน่งจุดการสำรวจข้อมูลประมง ในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปี 2565

          – ตำแหน่งจุดการสำรวจตีอวนทับตลิ่ง ปี 2565

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1OtqVYwPe6IqyrOewx3nkktjyZOOz8x4&usp=sharing

          – ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ >> ตำแหน่งการสำรวจตีอวนทับตลิ่ง ปี 2565

https://drive.google.com/drive/folders/12ObU8LwU1snrBkFpdgKsBMTV8JOAb5d9?usp=sharing

           – ตำแหน่งจุดสำรวจแพลงก์ตอน ปี 2565

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1xdADt5j6lFwrhjDgSwIJ7KTCJiVlp0U&usp=sharing

           – ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ >> ตำแหน่งการสำรวจแพลงก์ตอน ปี 2565

https://drive.google.com/drive/folders/170ATOKjaFC3g6st58wiIZTL5UTKsI41S?usp=sharing

          – ตำแหน่งจุดสำรวจลูกปลาวัยอ่อน ปี 2565

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1Q4MB22VHaKnP2dxypbw5hhQY38ooh3c&usp=sharing

          – ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ >> ตำแหน่งการสำรวจลูกปลาวัยอ่อน ปี 2565

https://drive.google.com/drive/folders/12ObU8LwU1snrBkFpdgKsBMTV8JOAb5d9?usp=sharing