สารสนเทศด้านการพังทลายของตลิ่ง ปี 2565

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำแหน่งสำรวจการเปลี่ยนแปลงตลิ่ง ปี  2565

ตำแหน่งสำรวจการเปลี่ยนแปลงตลิ่ง   ในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปี 2565

          – ตำแหน่งสำรวจการเปลี่ยนแปลงตลิ่ง ปี  2565

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1RMcnvtLrmhSJSKj3VdSRerFH27lvZE4&usp=sharing

         – ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  >> ตำแหน่งสำรวจการเปลี่ยนแปลงตลิ่ง ปี  2565

https://drive.google.com/drive/folders/1vo3gCUdErzZbHXPAHqSyrT2Z10gLHtGp?usp=sharing