ด้านกายภาพ

ผลการศึกษาการทับถมของตลิ่ง ปี 2562

1. วิธีการศึกษา

ศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) จากภาพถ่ายดาวเทียมในการศึกษาเพียงปัจจัยเดียว ร่วมกับ
การประมวลผลและจัดทำแผนที่ด้วยโปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ลำน้ำโขง ของช่วงฤดูแล้ง ในอดีต และในปีปัจจุบันระหว่างปี พ.ศ. 2534 ก่อนที่จะมีการพัฒนาโครงการเขื่อนของประเทศจีน
ในแม่น้ำโขงสายประธาน ถึง ปี พ.ศ. 2561 ทำให้ได้ทราบถึงแนวการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ริมตลิ่งของพื้นที่ริมฝั่งขวาแม่น้ำโขง
ในภาพรวม โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Geological Survey : USGS) โดยมีขนาดพื้นที่ระวางกว้าง 183 กิโลเมตร ยาว 170 กิโลเมตร และมีความละเอียดของจุดภาพที่ 30×30 เมตร มาทำการวิเคราะห์พื้นที่การเปลี่ยนแปลงด้วยการวิเคราะห์แบบชุดข้อมูลย้อนหลัง (Time Series)

แผนผังการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ริมตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำโขงสายประธาน ในปี พ.ศ. 2562

2. ผลการศึกษา

ในการศึกษา ได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของสองช่วงปีคือ ปี พ.ศ. 2534 ถึง ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นปีล่าสุดของการศึกษานี้ เพื่อทดสอบหาการเปลี่ยนแปลงของริมฝั่งแม่น้ำโขง ในส่วนการวิเคราะห์จะใช้เส้นแนวแม่น้ำโขง ปี พ.ศ. 2534 เป็นหลัก และแบ่ง

 

ข้อมูลของปี พ.ศ.ช่วงเวลาในการวิเคราะห์
ช่วงเวลาที่ 1ช่วงเวลาที่ 2ช่วงเวลาที่ 3ช่วงเวลาที่ 4ช่วงเวลาที่ 5
2535-25452546-25522553-25542555-25562557-2561

ช่วงเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 5 ช่วง ดังนี้

หลังจากนั้น จึงดำเนินการเปรียบเทียบกับเส้นแนวแม่น้ำโขงของปีที่เขื่อนต่อไปจะเปิดดำเนินการ เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ที่เกิดการทับถมมากที่สุดอยู่ในช่วงเวลาที่ 1 ช่วงปี พ.ศ. 2535 –
ปี พ.ศ. 2545 มีพื้นที่ทับถมทั้งหมด 42.98 ตารางกิโลเมตร

ผลการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะของตลิ่งแม่น้ำโขง

จังหวัดอำเภอช่วงที่ 1ช่วงที่ 2ช่วงที่ 3ช่วงที่ 4ช่วงที่ 5
ตารางกิโลเมตรไร่ตารางกิโลเมตรไร่ตารางกิโลเมตรไร่ตารางกิโลเมตรไร่ตารางกิโลเมตรไร่
1. เชียงรายเชียงของ1.701,060.81 1.49 933.01 1.53 954.90 0.62 387.64 0.90559.48
เชียงแสน1.53958.771.56975.211.48922.970.80502.811.15716.75
เวียงแก่น0.36226.440.35217.710.33207.750.1591.770.28172.93
รวม3.592,246.013.402,125.933.342,085.611.57982.222.321,449.17
2. เลยเชียงาน1.23770.741.55967.520.38236.610.1272.800.17108.06
ปากชม0.71442.190.78490.560.64399.720.0315.840.26165.31
รวม1.941,212.922.331,458.081.02636.330.1488.640.44273.37
3.หนองคายท่าบ่อ2.681,673.972.491,555.562.061,284.561.04649.952.161,349.51
โพนพิสัย0.1277.310.20121.890.000.470.0532.170.1487.02
เมืองหนองคาย2.341,462.822.101,311.690.23140.970.68427.161.54965.57
รัตนวาปี0.1698.090.54339.591.33830.350.0530.890.24148.28
ศรีเชียงใหม่1.19746.771.18738.160.0425.660.19120.130.52323.01
สังคม4.352,715.764.322,699.200.56349.350.99621.011.34837.63
รวม10.846,774.7210.836,766.097.364,600.543.011,881.315.943,711.03
4.บึงกาฬบึงโขงหลง0.85534.230.39242.590.65406.690.0530.170.79496.04
บุ่งคล้า1.34834.611.14711.161.731,083.380.1596.270.62384.87
ปากคาด0.47294.240.63424.940.17109.190.1166.180.35216.80
เมืองบึงกาฬ2.171,354.483.392,117.731.53957.080.26160.671.20751.59
รวม4.823,015.595.593,496.424.092,556.340.57353.282.961,849.30
5. นครพนมท่าอุเทน4.412,757.391.681,050.281.781,112.600.1485.650.58365.08
ธาตุพนม2.651,658.862.111,321.172.431,517.490.68423.172.331,456.51
บ้านแพง3.001,873.311.25780.501.761,098.620.34215.062.331,456.72
เมืองนครพนม2.491,557.762.381,486.902.761,725.681.54964.771.21754.51
รวม12.567,849.287.424,638.868.735,454.392.701,688.646.454,032.81
6.มุกดาหารดอนตาล0.18114.180.1698.900.26164.080.0427.110.1697.86
 เมืองมุกดาหาร1.651,031.641.25778.601.58986.850.86538.951.831,145.14
 หว้านใหญ่1.58988.880.97603.861.19745.860.25153.390.66413.55
รวม3.422,134.702.371,481.353.031,896.791.15719.452.651,656.55
7. อำนาจเจริญชานุมาน0.59367.290.33204.640.45280.970.1171.530.23143.23
8. อุบลราชธานีเขมราฐ1.931,203.471.22765.301.52951.300.39241.061.15719.26
โขงเจียม2.111,318.781.24775.771.34840.570.87545.811.25778.17
นาตาล0.51319.200.18111.340.32202.070.0320.180.0742.52
โพธิ์ไทร0.56351.370.29183.480.46287.420.26159.960.37232.39
ศรีเมืองใหม่0.1167.510.0423.180.0850.250.0214.820.0530.49
รวม5.223,260.322.971,859.073.732,331.601.57981.842.881,802.83
รวม 8 จังหวัด42.9826,860.8335.2522,030.4531.7519,843.4310.836,766.9023.8714,918.29
Scroll to Top