ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

จุดสำรวจการทับถมตะกอน ปี พ.ศ.2565

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำแหน่งสำรวจการทับถมตะกอน ปี  2565

ตำแหน่งสำรวจการทับถมตะกอน  ในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปี 2565

          – ตำแหน่งสำรวจการทับถมตะกอน ปี  2565

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1TN-RJqvyQbJInQ2e03F_qDTIx_xX9y8&usp=sharing

          – ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์   >>  ตำแหน่งสำรวจการทับถมตะกอน ปี  2565

https://drive.google.com/drive/folders/1RK4IPglmzJrffw0LBnTZctrsGEwOvVMi?usp=sharing

Scroll to Top